Podmínky ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu

ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Účelem tohoto dokumentu je transparentně a srozumitelně vám sdělit, jaké osobní údaje o vás kdy získáváme, pro jaké účely a z jakého důvodu a jakým způsobem a postupy je zpracováváme. Dokument je připraven v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) („Nařízení“).

 

Potvrdíte-li na našich webech seznámení se s těmito zásadami ochrany a zpracování osobních údajů, potvrzujete zároveň, že jste dosáhli věku alespoň 15 (patnácti) let.

 

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
 • Správcem Vašich osobních údajů je společnost 

Fixtape s.r.o., se sídlem Novosady 879/109, Velké Meziříčí, PSČ: 594 01, Česká republika, IČO: 04054962, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 95413 (dále jen „MT“ či „správce“), 

a to ve všech následujících případech:

 • V případě poskytnutí údajů v souvislosti s jakýmkoliv nákupem v e-shopu na kterémkoliv z webů www.chytraopicka.cz a www.mankitoys.cz (dále společně jen „Weby“);
 • V případě poskytnutí údajů v souvislosti s registrací (vytvořením zákaznického účtu) na kterémkoliv Webu.
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: 
  • adresa pro doručování: Manki toys s.r.o., Novosady 879/109, 594 01 Velké Meziříčí, Česká republika
  • adresa elektronické pošty info@mankitoys.cz telefon +420 736 715 864.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. ÚČEL A ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Níže uvádíme přehled osobních údajů, které zpracováváme. Údaje jsou členěny podle operací, při kterých je získáváme (jednoduše abyste věděli, kdy nám jaké údaje o sobě poskytujete). U každé kategorie pak specifikujeme účel zpracování a zákonný důvod, na jehož základě jsou údaje zpracovávány:


 • Nákup zboží v e-shopu na některém z Webů

Při nákupu jakéhokoliv zboží v e-shopu na kterémkoliv z Webů pro realizaci objednávky vyplňujete:

 • Jméno a příjmení
 • Adresu
 • Telefonní číslo
 • E-mailovou adresu
 • Obchodní firmu / IČO / DIČ
 • Doručovací adresu (volitelně – pokud je odlišná od dříve uvedené fakturační adresy)

 

Všechny tyto údaje od Vás potřebujeme proto, abychom byli schopni Vaši objednávku vyřídit a doručit Vám objednané zboží. Jméno, příjmení (případně obchodní firma) a adresa (doručovací adresa) jsou nezbytné proto, abychom věděli, kam Vám objednané zboží zaslat. Dále jsou nezbytné i proto, abychom Vám byli schopni vystavit fakturu (pro tento účel potřebujeme i případné IČO a DIČ, objednáváte-li tzv. „na firmu“). Telefonní číslo a e-mail pak zpravidla vyžaduje přepravce zboží, kterého si při vytváření objednávky v e-shopu zvolíte, aby Vás mohl informovat o jeho dodání. Na uvedeném telefonním čísle a e-mailové adrese Vás také kontaktujeme v případě, že se vyskytne jakýkoliv zádrhel na naší straně (např. nedostatek skladových zásob), nebo pokud od Vás potřebujeme některé parametry vaší objednávky upřesnit (např. neúplně uvedená doručovací adresa). Na e-mailovou adresu Vám též zasíláme potvrzení o přijetí objednávky, fakturu a případně info o předání zboží přepravci k dopravě za Vámi.

 

Jak plyne z výše uvedeného popisu účelu zpracování, zákonný důvod zpracování Vašich výše uvedených osobních údajů je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a provozovatelem e-shopu (tj. společností MT), jejíž stranou se objednáním zboží stáváte (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení).

 

Výše uvedené údaje související s fakturací nám pak poskytujete za účelem toho, abychom Vám mohli vystavit fakturu (řádný daňový doklad) na zakoupené zboží.

 

Požadavky na to, jaké údaje musí být obsaženy v řádném daňovém dokladu (faktuře) jsou stanoveny zákonem. Tyto údaje tak zpracováváme proto, že zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).

 

E-mailovou adresu, kterou při nákupu v e-shopu do objednávky vyplníte, můžeme dále v budoucnu využívat pro to, abychom Vám zasílali informace a nabídky (newslettery) o dalších našich souvisejících kurzech či souvisejících produktech, které nabízíme (tzv. přímý elektronický marketing). Věříme, že když jste nakoupili v našem e-shopu, mohly by Vás i v budoucnu zajímat podobné související informace. Vaši e-mailovou adresu v tomto smyslu zpracováváme v rámci našeho oprávněného zájmu (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení). Zároveň bychom Vás ale chtěli upozornit a ubezpečit, že pokud si nebudete přát naše newslettery dostávat, můžete nám dát kdykoliv vědět a my Vám je přestaneme posílat (nebo ani nezačneme; odmítnutí můžete učinit kdykoliv) – je to Vaše právo. Stačí, když nám kdykoliv zašlete na adresu info@mankitoys.cz e-mail s předmětem „NEZASÍLAT NEWSLETTER“, a nebo na jakýkoliv náš newsletter, který obdržíte, jednoduše odpovíte e-mailovou zprávou se stejným textem v těle e-mailu, a my Vám již další newsletter nepošleme. • Registrace na některém z našich Webů

 

Na příslušném Webu si můžete založit osobní účet (registrovat se). Registrace je dobrovolná. Při registraci je zpravidla nezbytné uvést následující osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení
 • kontaktní e-mail
 • uživatelské jméno a heslo

 

Jméno a příjmení je při registraci nezbytné uvést pro účely identifikace osoby, která se registruje, neboť s registrací může být spojeno poskytnutí některých zákaznických výhod (např. osoby, které absolvují některý ze vzdělávacích kurzů, mohou po registraci na webu v e-shopu nakupovat za zvýhodněné ceny, je-li tento benefit v danou chvíli poskytován). Uživatelské jméno a heslo je nezbytné uvést proto, aby bylo možné zabezpečit přístup k vytvořenému zákaznickému účtu pouze pro konkrétní osobu (zákazníka). 

 

Každý zákazník e-shopu také může při vytvoření objednávky v e-shopu a vyplnění údajů o sobě (viz bod B) výše) zaškrtnout pole „Chci vytvořit účet na tomto e-shopu“, přičemž dále k údajům standardně vyplňovaným při objednávce vyplní své přihlašovací heslo a tím si vytvoří účet na e-shopu. V účtu pak budou uloženy veškeré údaje, které zákazník vyplnil do objednávkového formuláře (viz bod B) výše), a to za účelem rychlejšího uskutečnění dalších objednávek zákazníka při přihlášení v e-shopu (při dalších objednávkách se zákazníkovi po přihlášení předvyplní jeho doručovací a fakturační údaje, které vyplnil už při dřívějších objednávkách).

 

Pokud si na našich webech založíte účet, udělujete zároveň souhlas se zpracováním svých osobních údajů při tom poskytnutých pro konkrétní (výše popsaný) účel (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení).

 

Takto udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to jednoduše zrušením svého účtu na našem webu postupem podle čl. 3 našich obchodních podmínek pro příslušný Web (dostupných na příslušném Webu).

 

E-mailovou adresu, kterou při vytvoření zákaznického účtu vyplníte, můžeme dále v budoucnu využívat pro to, abychom Vám zasílali informace a nabídky (newslettery) o dalších našich souvisejících kurzech či souvisejících produktech, které nabízíme v e-shopech, do nichž jste se registrovali (tzv. přímý elektronický marketing). Věříme, že když jste se zaregistrovali v našem e-shopu, mohly by Vás i v budoucnu zajímat podobné související informace. Vaši e-mailovou adresu v tomto smyslu zpracováváme v rámci našeho oprávněného zájmu (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení). Zároveň bychom Vás ale chtěli upozornit a ubezpečit, že pokud si nebudete přát naše newslettery dostávat, můžete nám dát kdykoliv vědět a my Vám je přestaneme posílat (nebo ani nezačneme; odmítnutí můžete učinit kdykoliv) – je to Vaše právo. Stačí, když nám kdykoliv zašlete na adresu info@chytraopicka.cz e-mail s předmětem „NEZASÍLAT NEWSLETTER“, a nebo na jakýkoliv náš newsletter, který obdržíte, jednoduše odpovíte e-mailovou zprávou se stejným textem v těle e-mailu, a my Vám již další newsletter nepošleme.

 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.


 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Doba, po kterou budou vaše osobní údaje správcem uloženy, je v případech zpracování dle bodů A) limitována na dobu nezbytně nutnou v souvislosti s poskytováním služby či prodejem zboží, nejvýše však 2 roky (neplyne-li ze zákona správci povinnost údaje uchovat po delší dobu; např. v případě faktur); v případě zpracování dle bodu B) jsou údaje zpracovávány do doby zrušení zákaznického účtu uživatelem či správcem v souladu s obchodními podmínkami správce.
 • V případě poskytnutých e-mailových adres (dle bodů A), B) výše) tyto uchováváme a využíváme pro marketingové účely nejvýše po dobu 10 let od posledního nákupu/objednávky daného zákazníka či jiného kontaktu se zákazníkem, resp. ode dne zrušení jeho zákaznického účtu (pokud zákazník dříve nevyjádří svůj nesouhlas s využitím adresy pro tento účel v souladu s těmito Zásadami).
 1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • K vašim osobním údajům poskytnutým dle bodů A) až B) výše má dále přístup pouze:
  • poskytovatel webhostingových služeb pro příslušný Web (podle toho, který web navštěvujete) a poskytovatel účetního software, do nějž se údaje zadávají
 • Vaše osobní údaje poskytnuté dle bodů A) výše dále předáváme pouze:
  • společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu za účelem zpracování plateb na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy (zvolíte-li příslušný způsob platby bankovním převodem či platební kartou)
  • přepravcům za účelem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
 1. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 • Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování. 
 • U dalších příjemců, jimž předáváme vaše osobní údaje (viz bod 4. výše) vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s Nařízením.
 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.
 • Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
 • Máte též právo se se svojí stížností či požadavkem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).