© Autorské právo k obsahu

Všechny textové, obrázkové a jiné materiály publikované na webu našeho e-shopu ochraňuje autorský zákon. Zboží a služby uvedené na našich webových stránkách, jejich vyobrazení a údaje o nich mohou podléhat dalším právům osob, kterých se týkají. Přesná označení a pojmenování produktů, služeb, institucí a firem mohou být registrované obchodní známky náležitých vlastníků.

Upozornění - zneužití našeho autorského práva

Upozorňujeme zejména naši konkurenci, že velká část textů, fotografií a dalšího obsahu na našem e-shopu je naší vlastní tvorbou. Tyto materiály tudíž podléhají autorskému právu, kterého jsme vlastníkem. Kopírování a zneužití takového obsahu je trestné a za jeho neoprávněné použití bude vyžadována finanční kompenzace.

Zejména fotografie a popisy produktů pravidelně automaticky kontrolujeme. V případě zjištění zneužití našeho autorského práva budou okamžitě učiněny právní kroky k vymáhání finanční kompenzace bez předchozího upozornění!

Není podstatné, zda budou např. fotografie staženy přímo z našeho webu nebo z webů třetích stran, kterým jsme dali souhlas k užití (např. Heureka.cz).

Odpovědnost

Dovolujeme si upozornit, že některé informace na webu našeho e-shopu přebíráme částečně z jiných zdrojů, tudíž mohou být obsahově či technicky zkreslené, typograficky nesprávné a lze je aktualizovat bez dřívějšího oznámení. Vyhrazujeme si možnost kdykoli měnit popis zboží a služeb uveřejněných na našich stránkách a neposkytujeme garanci za bezvadný věcný obsah.

Tento e-shop není odpovědný za jakékoli škody způsobené jiné straně prostřednictvím využití informací z našeho nebo námi odkazovaných webů, počítaje také ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti a jiné škody.

Náš e-shop neuděluje žádné garance a záruky vyjímaje záruky dané zákonem a záruky, které plynou od dodavatelů produktů a poskytovatelů služeb. Tyto záruky platí, pokud je to u daných produktů a služeb výslovně uvedeno. Informace, které lze získat z našeho webu, není možné pokládat za doporučení o vhodném použití produktů a služeb k nějakému přesnému účelu. Toto neplatí v případě, kdy zákazník od nás dostal dopis s prohlášením o vhodnosti výrobků či služeb, pokud o něj z vlastní iniciativy stál.