Hmatej a najdi - návod

Základní pravidla hry HMATEJ a NAJDI, hru ke koupi najdete zde: KLIK

Příprava hry: Všechny dřevěné díly vložte do sáčku v kyblík, všechny karty dejte na sebe a umístěte lícem dolů doprostřed stolu nebo hrací plochy.

Průběh hry: První hráč sejme z vrchu kartu a podle hmatu hledá v kyblíku tvar, který je na obrázku. Pokud se mu to podaří, kartu si nechá. Další hráč pak bere novou kartu a pokračuje ve hře dál.Pokud nenajde správný tvar, předá kartu dalšímu hráči v pořadí, který se snaží správný tvar najít.

Hra končí po nalezení všech karet a tvarů.( nejmenším dětem můžete na začátek dát jen několik předmětů a karet). Vítězem je ten, který nasbírá nejvíce karet.

Hra pro nejmenší (2 roky) - Loto

Vyndejte z kyblíku všechny dřevěné předměty tak, aby na ně dítě dobře vidělo.Vyberte několik karet ( množství podle věku, začínejte na 4). Úkolem dítěte je přiřadit na obrázek předmět, který zobrazuje.

Postupně můžete přejít na hmatové loto - dítě hmatá v kyblíku podle tvaru. Doporučujeme začít pomalu, začínejte s menším počtem dřevěných dílů, nechte děti občas do kyblíku nahlédnout. Později přidávejte více tvarů a zkuste to bez dívání se do kyblíků. Postupně tak přejdete ke klasické hře.

Bingo

Každý hráč si zvolí 4 karty, které srovná do kruhu. Jeden z hráčů najde v kyblíku tvar, který popíše (hráči se střídají). Pokud předmět odpovídá nějakému hráči na obrázku, vezme si ho a přiloží na kartu s obrázkem. Ten, který zaplní své karty jako první, vyhrává.

Pravidla můžete různě měnit a přizpůsobit věku dítěte.

Videonávod zde:

Video